Főoldal Hírek Fórum Eseménynaptár Honlaptérkép Belépés
Főoldal > Fórum > Érdekességek
A topik olvasásra nyitott. Ha hozzá szeretne szólni, kérem jelentkezzen be, illetve ha még nem tette meg, regisztrálja magát.

Egyenes időrend
2015.06.07 11:53:30
Válasz #17 megjegyzésre
#18 ÚJ!
Sziasztok!

Szeretném az alábbi okfejtést néhány megfontolásra érdemes kiegészítéssel ellátni.

A "0 ponti energia" vagy skalár-sugárzás mozgásba lendíthető, munkára "kényszeríthető" az emberi tudat által. Valamennyi erő, amelyet ismerünk, a skalár sugárzás bizonyos fokú rezgése, azaz, tulajdonképpen egy energiáról beszélünk, de annak eltérő rezgéseiről. Ez egyébként majdnem teljesen megegyezik a húrelmélettel, amelyet viszont a kvantumfizikai "talált ki" :-)

Húzzuk alá erősen azt a kitételt, hogy "az emberi tudat által". Azt kell mondanunk, hogy a legközvetlenebb felhasználása a gyógyítás területén /ha mágiáról beszélünk akkor annak ellentétében/ lehetséges. Ez kézenfekvő, hiszen olyan anyagot manipulálunk ekkor, amiben tudatunk egy része található. Azaz a test nem más, mint koncentrált skalár sugárzás, amelyben helyet foglal valami, ami tudja ezt :-) Ez nem más, mint a tudat.

Amikor például a beteg érdekében a reiki mester energiát hív le, nem tesz mást, mint mozgásba lendíti a skalár sugárzást. A mozgásba lendítést szimbólunokon keresztül éri el, amely szimbólumok MEGNYITJÁK a skalár kérdéses rezgés-tartományát. A közvetítő a maga teste, amely természetesen szintén része az energia mozgásnak. A cikk írója szerint nem az történik, hogy valahonnan egyszer csak elindul az energia, ahol ott addig nem volt, hanem az történik, hogy a reiki mester mozgósítja a beteg testében, és annak környezetében lévő sugárzást. Mondjuk úgy, hogy "feléleszti" azt.

A műveletet az ember tudata hajtja végre, amely -szerintem nem más, mint -intelligens energia. Oké, de mi fokozza az erőt? Kismértékben az akarat - ami a tudat egy bizonyos koncentrációját jelenti - nagyobb mértékben pedig a hit, - ami a tudat koncentrációjának akár végtelenbe vesző - koncentrációja. Ha tehát az ember valamit akar, vagy valamit hisz, akkor mozgásba lendíti a skalár sugárzást, pont.

Az emberiség ki akarja hagyni azt a lépcsőfokot, ami a skalár sugárzás megismerése lenne saját tudatunk által, és azonnal, gyárakat akar üzemeltetni vele, mondván, biztos erre is lehet fabrikálni valami kütyüt. Valószínűleg lehet, de annak működését nem fogjuk addig kontrollálni, amíg mi meg nem ismertük a jelenséget, amelynek tanulmányozására közvetlen lehetőségünk van, például az ősi tudományok megismerésével, és gyakorlásával. Valószínű, hogy a segítők azért arra vigyáznak, hogy nagyon ne szálljunk el a skalár tudományos kutatása közben. Ezért aztán mindig lesznek "eltűnt tudósok", lenézett találmányok, amelyek talán nagy előrelépést jelentenének, de egyszersmind akár végveszélybe is sodorhatnak bennünket, mert még nem tudunk felülemelkedni az önző vágyakon. A tudat, és ezen belül az ezoterikus, spirituális tudat az, amely megoldást fog találni a skalár sugárzás nagyobb mértékű felhasználására, de csak akkor, ha már legalábbis az emberiség döntő többsége mesterré vált a sugárzás személyes tudat általi alkalmazására. No, ez még nem a nemzetállamok kicsinyes világában valósul majd meg.

Barátsággal: Archeon
2015.05.22 12:01:49
Válasz #15 megjegyzésre
#16 ÚJ!
Sziasztok!

Igazából már többször nekifutottam annak a nagyon hosszú cikknek, amelynek linkjét Liliom egy éve tette fel a soulra, és alább olvasható. Sajnos az események elsodortak a tavalyi évben, így nem reagáltam rá, de most megteszem. Éppen egy-két nappal ezelőtt néztem át újra, és bár szerintem maga az információ tele van tárgyi tévedéssel, és hozzáadott saját elképzeléssel a tények ismerete nélkül, van valóság alapja. Ráadásul különös aktualitása is van a dolognak, a világ számos helyén hallott rejtélyes hangok okán. Nem állítom biztosan, hogy a két dolog összefügg, de valahogy mégis az az érzésem, hogy valami módon van kapcsolódás.

A cikk írója a világegyetemben fellelhető alapvetően rejtett energiát "skalár" sugárzásnak nevezi. /Azok a tudósok, akik korábban foglalkoztak a témával inkább a "null ponti energia" elnevezést használják."/ A skalár sugárzás felhasználásának lehetőségeit Nicola Tesla kutatta először, tudományos alapon. Úgy vélte, hogy léteznek olyan eszközök, amelyeknek segítségével a skalár sugárzás mint korlátlan energiaforrás az emberiség további fejlődése érdekében felhasználhatóvá tehető. Ezzel csak egy probléma van: A mágusok több ezer éve tudják ezt.

Amikor megírtam Atlantisz történetét (http://www.soul.hu/transzcendens-cikkek/Egy-latomassal-kezdodott---) még nem volt elegendő ismeretem arról, hogy egyértelműen állást foglaljak azon fegyverek működési elvéről, amelyek végül a világot elpusztították. Mégis megemlítettem például azokat a hatalmas energiakupolákat, amelyek egyes városokat védtek. Ugyan az óriások nem az emberi fajhoz tartoztak, később a tudás birtokába került a beavatott embereknek is. Sőt, az idők folyamán némileg eltorzult formában többször megjelent a világtörténelemben. Legpregnánsabb példája ennek a bibliai Frigyláda.

Nézzük csak meg a Biblia leírását, hogyan semmisítette meg az óvatlanokat a Frigyláda! Szinte teljes mértékben megegyezik ez azzal a leírással, amely a cikkben található! Pedig, a bibliai Frigyláda, csak egy szánalmas másolata az eredeti eszköznek. lásd://http://www.soul.hu/tapasztalatok-tr-pentek?page_number=56 569-es hsz./ A tapasztalatok a Frigyláda meditációban megint csak teljes mértékben megegyeznek azzal a hatással, amelyet a cikk írója a skalár sugárzást irányítani képes berendezéseknek tulajdonít.. Azaz megint sikerült feltalálni a melegvizet .-)

A skalár sugárzást egyébként a mágikus hagyomány is ismeri, sőt használja. Igaz másként, mint ahogy azt a "hivatalos" tudomány elképzelné. A mágusok a skalársugárzásra az "asztrálfény" kifejezést használják, amelynek "megsűrűsítése, irányítása által a mágus gyógyít, vagy beteggé tesz, végül feltámaszt, vagy öl." Amint azt a cikk is leírja.

Néhány dolgot tisztázni kell. A skalár sugárzásról, és annak felhasználásáról, kizárólag materialista alapon gondolkodni nem lehet. A materialista gondolkodásmód ugyanis olyan korlátok közé szorítja az elmét, amely miatt a skalársugárzásról alapvető ismereteknek nem lesz birtokában az emberiség. Így pedig, fogalma sem lesz arról, hogy a skalár "piszkálása" milyen jelentőséggel bír. Ezért aztán például történelmi párhuzamot vonni az atomenergia, és a null ponti energia között nem lehet, mert ez olyan lenne, mintha a bunkót az interkontinentális rakétához hasonlítanánk,

Szeretnék néhány dolgot üzenni azoknak a tudósoknak, akik ma a skalárral piszmognak.

1. A skalár tartja fenn az univerzumot, annak minden látható, és nem látható jelenségét

2. A skalárban található a világegyetem emlékezete, és TUDATA.

3. A skalár teszi lehetővé - többek között - az emberi tudat számára, hogy létezzen, és fejlődőképes legyen.

4. A skalár az univerzum morfogenetikus mezeje, amely tartalmazza minden ember, és minden élőlény gondolatát, és tudatát. Ezért aztán evidens, hogy az emberi tudat FIZIKAI ESZKÖZÖK NÉLKÜL is képes befolyásolni a skalár sugárzást. Igaz, ma még nem olyan mértékben, hogy azzal gyárakat lásson el energiával.

5. A skalár teszi lehetővé a teremtést, akár tudatosan, akár tudat alatt használja ehhez az intelligencia.

6. A skalár révén az emberi tudat képes az érzékelésre nemcsak fizikai, hanem azon túli érzékszervekkel. Kijelenthető, hogy amiként a látható fény a foton hullámok egy bizonyos rezgésén válik láthatóvá, a fizikai jelenségek a skalár sugárzás egy bizonyos hullámhosszán jelennek meg. Vagyis MINDEN jelenség a Földön akár mérhető, akár nem a skalár sugárzás eredménye.

Miután mindezt végiggondoljuk, azt fogjuk megérteni, hogy amennyiben manipuláljuk a skalársugárzást, az szó szerint mindenre hatással lesz. Félhülyén, a transzcendens összefüggések ismerete nélkül ebbe belemenni annyi, mint a teljes önmegsemmisítést kockáztatni. Ez a bizonytalanság jól látszik egyébként a kísérletezőkön. Meggyőződésem, hogy a kísérleteket kizárólag az a tény korlátozza, hogy nem egy próbálkozásnak olyan eredménye volt, amire a tudósok egyáltalán nem számítottak. Más szavakkal, az elindított folyamatokat nem voltak képesek uralmuk altt tartani. No ne legyünk szentimentálisak nem a mi biztonságunk miatt aggódnak, hanem a saját biztonságuk miatt :-) /El tudom képzelni, amint az aktuális állam aktuális politikusa éppen magából kikelve ordít az aktuális tudóssal, azt követelve, hogy derítse ki, mi volt a kísérleti kudarc oka, miközben az tanácstalanul tárja szét a kezét egy, a cikkben is lefényképezett óriási idétlen berendezés előtt.../

Azt azért halkan említsük meg, hogy a régi korok civilizációiban bizony többet tudtak a skalár sugárzásról, mit a mai emberek. Csakhogy akkor még tisztában voltak a FELELŐSSÉG nagyságával, pusztán azért, mert transzcendens világnézetük volt, nem önző egoista. A régi mágusok, és alkímisták miközben a teremtést kutatták olyan változáson mentek át, amely megnemesítette lelküket, és szellemüket. Régi törvény, de igaz: Nem kapsz addig magasabb, nagyobb eszközöket, amíg Te magad nem vagy képes megfelelően használni azokat! A régi korok magasan képzett embereit erkölcsi megfontolások vezették, tudásuk transzcendens gyökereken nyugodott, melynek alaptétele: Nem árthatok másoknak. Mindezt Atlantisz pusztulása, illetve annak élő emléke fájdalmasan igazolta. Az ember nem játszhat olyan erőkkel, amelyeket nem ismer. Egyébként a régi világ sok építménye gyakorlatilag skalár erőmű. Persze ezt hiába magyarázod annak, aki szerint például az egyiptomi Nagy piramis 2 millió db kövét 20 év alatt vajfűrésszel faragták ki...

Tesla úgy képzelte el, hogy a világ energiaszükségletét egy általa tervezett, és épített hálózattal biztosítja majd. Ennek létrehozása érdekében kontinensenként (!) egy egy torony megépítésén dolgozott. Egyet Amerikában fel is épített, a 30-as években. A legenda szerint be is kapcsolta a toronyban lévő szerkezetet, de aztán leállította, kiment onnan, bezárta, és soha többet nem ment a közelébe sem. Vajon mit tapasztalhatott? Minden bizonnyal rájött, hogy a Föld megsemmisítését kockáztatja. Tesla egy olyan lélek reinkarnációja volt, aki ismerte a skalár sugárzás felhasználásának lehetőségeit, de valamiért rossz korszakba született. Ő a transzcendens emlékeiből dolgozott, és azt vegyítette a 30-as évek technikai lehetőségeivel. No igen, de ez olyan volt, mint egy nanotechnológiás laborban légkalapáccsal dolgozni. Szerencse, hogy az akkori politikusok nem vették őt elég komolyan, mert ha igen, akkor lehet hogy most valahol az asztrálsíkon merengenénk tulajdon szerencsétlenségünkön. Apropó: Azt említettem már, hogy az asztrálsík az összes jelenségével, szellemlényével szintén a skalársugárzás része?

Ha valaki megkérdezné tőlem: Mi a skalár sugárzás? Azt válaszolnám neki, hogy Isten keze, ami által létezünk, ami által teremtünk, és gondolkodunk. A skalársugárzásban élünk, itt is halunk meg, és ha tudatunk végül visszatér a szellemi régiókba a skalársugárzásban létezik majd tovább...

Barátsággal: Archeon
2014.07.15 22:06:07
 
#14 ÚJ!
Szia Liliom!
Átolvasom majd az anyagot, és reagálok, sőt, akár egy meditációban is foglalkozhatunk a témával.
Barátsággal: Archeon
2014.07.15 15:11:17
 
#13 ÚJ!
http://www.tabulas.hu/haz/skalar.htm

megjegyzések nélkül....
2009.09.18 03:56:46
 
#12
Sziasztok!

Szerintem ez ebbe a témakörbe illik legjobban:

http://www.youtube.com/watch?v=Zplp0IKzuNo


Nekem ez nagyon tetszik, gondoltam ti is szívesen hallgattok ilyesmit. :)
2009.05.18 21:50:12
 
#11
Kedves Enkiyou!
Remélem egyszer nekem is olyan lesz :-)
Szeretettel: Archeon
2009.05.18 17:35:48
 
#10
Szia Archeon!
Nemrégiben jártam egy harcmester edzésén. Szerinte egyvalamire van szükség, hogy elérj bármit, amit csak akarsz. KÉPZELETRE!
És ha valakiben már megszületett amit szeretne, már csak cselekednie kell. A mozdulatok lazán, belülről jövők lesznek. Nem az akarat tükröződik bennük, hanem egy belső vágy, a képzeletük erő.

És tudod hogy ismerhetők fel az ilyen emberek? :) A szemükről.
Olyan gyönyörűen fénylő, mély tekintetük van.
Szeretettel:
Tündi
2009.05.13 22:34:01
Válasz #5 megjegyzésre
#9
Igen érzékeltem hogy fényben van a csakra pont kékes fehér fény oszlopot láttam Dobogókő felett
2009.05.13 20:27:59
 
#8
Sziasztok!

Nagyon erdekes ez a zona meghatarozas.
En ezt a kiuresites jogajanak a Radzsa joganak tudom be.
Nagyon keves embernek,nagyon rovid ideig sikerul a zonaban tartozkodnia.
Mint oly sokmindent ezt is megprobaltam.
Nem sikerult.
Talan most jobban fog sikerulni.
Nem akarom-akarattal-,hogy sikeruljon,inkabb csak szemlelodok majd.
Mint ahogy kedves felebarataim is teszik ezt Tibetben...

Baratsaggal:Ferenc
2009.05.12 22:43:48
 
#7
Sziasztok!

Egy roppant érdekes dokumentumfilmet csíptem el tegnap a tévében. Az agyhullámokról volt benne szó, egyik fő kérdés pedig az volt, vajon miért van szükségünk alvásra? Bár kísérleteket folytattak annak érdekében, hogy ezt megállapítsák, igazi, tudományosan is értékelhető válasz nem született. Talán csak annyi, hogy alvás közben az agy rendszerezi, és értelmezi a napi tapasztalatokat.

A film másik vonulata, az agyhullámokról, egészen megdöbbentett. Ebben a részben azt vizsgálták, hogy egy sportoló miként lehet emberfeletti teljesítményre képes? Egy karate mestert lehetett látni, aki minden probléma nélkül tört el rengeteg téglát, jégtömböket. Ezt persze sokan megcsinálják, de mégis hogyan lehetséges ez? Nos a törésgyakorlat előtt, a mester fejére egy olyan sapkát húztak, amely tele volt érzékellőkkel, és ezáltal meg tudták mérni az agy bioelektromos aktivitását.

Mint tudjuk jelenlegi ismereteink szerint három agyhullám ampitúdó létezik, a béta /ez a normál gondolkodási tudatállapot /a téta /ez a mélyalvás fázisa/, és az alfa / ez a kettő közötti átmenet lenne, durva magyarázattal./ Mármost a meditációk, és egyáltalán az egész ezotéria-mágikus hagyomány szempontjából, az alfa agyhullámok elérése, és tartóssá tétele a legnagyobb fontosságú, ezt eddig is tudtuk. De úgy tűnik, ennél ennek a tudatállapotnak még hatalmasabb jelentősége.

Ugyanis..:-) Amikor a karatemester elkezdett koncentrálni, az agyhullámok az alfa állapotot kezdték mutatni a monitoron. Ám nem sokkal ezután megjelentek a béta hullámok, az agy egy meghatározott részén. A mester továbbra is lehunyt szemmel állt, láthatóan koncentrált. Az agyhullámok ismét változtak, és ezúttal megmaradt az alfa állapotban, nem billent ki onnan. És ebben az állapotban sújtott le a mester a három hatalmas jégtömbre. Azok persze teljesen széttörtek. Ezután a mester beszélt arról, hogyan koncentrált, hogyan üresítette ki az elméjét, hogy a feladatot végre tudja hajtani. Nagyon leegyszerűsítve a béta agyhullámok akkor keletkeztek, amikor arra gondolt, ha nem jól üt, eltörheti a kezét. De aztán legyőzte a félelmét, és ezzel legyőzte magát a fizikai univerzumot is.

Nagyon tetszett, hogy a tudósok egy találó nevet adtak a jelenségnek: ZÓNA. Azt mondják, ha egy sportoló belép a zónába, szinte minden erőfeszítés nélkül a legnagyobb eredményeket képes produkálni. Ez lenne talán az ősi Tao kínai bölcselet nemcselekvés állapota? Igen valószínű, hogy igen. Vagyis ha az ember - és most elvonatkoztatnék a sportolóktól - be tudna lépni ebbe a bizonyos zónába, azt tartósan koncentrálva meg tudná tartani, gyakorlatilag bármire képes lehet. Ez a teremtési fázis :-)

Így tehát adva van a pénteki kísérlet témája: "kirándulás a zónába." Sokat utaztunk, és sokféle lényt láthattunk. Egymás szellemi energiáit is megismerhettük, és hát jó messze eljutottunk. Most nem megyünk sehová, hanem tudatosítani próbáljuk a zónát. Én kipróbáltam, és elég érdekes volt. Ez a tibeti papok meditációs útja, amikor egyszerűen csak megfigyelők a világegyetemben. Azt hiszem tudok segíteni abban a résztvevőknek, hogy megtapasztalják ezt az állapotot, csak nyugalom kell majd hozzá, semmi más. A zóna frekvenciáját át tudom adni, vagy ha valakinek nincs erre szüksége, ő maga is előidézheti ezt az állapotot. Meglátjuk, kinek milyen tapasztalatai lesznek. Leginkább azt szeretném, ha megismerve az energiát, és az állapotot, bárhol, bármilyen helyzetben elő tudnánk ezt hívni. Ez a végső cél.

Baráti üdvözlettel: Archeon
2009.02.20 17:00:37
 
#6
Szia!

Szerintem ez súrolja a tömegpszichózist, de ha végül is kárt nem okoz, hát legyen. Inkább legyenek csodavárók az emberek, minthogy egymást kicsinálják. Ami azt illeti egyébként a napi történések nem nagyon támasztják alá, hogy valamiféle emelkedésben lenne részünk.

Az én véleményem szerint Magyarországon a Föld energetikai rendszerét alapvetően befolyásoló energiapont (csakra) nincs. Kisebb energiapontok vannak, ezek közül egy például itt van a szomszédban, tőlem nem egész egy kilométerre.

Baráti üdvözlettel: Archeon
2009.02.20 16:00:30
 
#5
Sziasztok!

Nem tudom jó helyre írok-e, de tudtátok, hogy Magyarország (és környéke) most különleges helyzetben van? Állítólag valami nagy változás központja vagyunk, egy csakra helyezkedik el fölöttünk.

Kíváncsi lennék ti mit éreztek ennek hallatán?

Üdv: enkiyou
2008.12.04 13:41:07
 
#4
Tudod kedves Sgsunrise a netten, olvastam róla a NASA, fedezte fel ez volt a cikkben, és régebben fedezték fel, csak tudod mindig mindenen, ülnek egy kicsit. Kerestem már de, nem találom, ha meg lesz közre, adom neked is, és mindenkinek lehet hogy kacsa itt minden lehetséges még az is, hogy igaz.
2008.12.03 09:49:24
 
#3
Szia Yukaza!

Háát, erről azért megkérdeznék egy csillagászt, de úgy 95%-ban mernék fogadni rá, hogy marhaság, vagy félreértés a dolog :)

Mármint a fotonfelhő, a szaturnuszi kép valódi, de fogalmuk sincs mi lehet.

Minden jót!
Rise
2008.11.29 11:58:25
 
#2
Olvastam valamiféle foton felhő, érkezik a földbolygó felé, ami még a nap sugárzását is el fogja takarni nem, hogy az a kép is ennek a foton felhőnek a látványa lenne?
2008.11.18 10:05:17
 
#1
Kísérleteznek a srácok a Szaturnuszon? :)

http://origo.hu/tudomany/vilagur/20081113-szaturnusz-egzotikus-sarki-feny-a-gyurus-bolygon.html

Remélem a naprendszerből azért marad valami :)

Nyomtatható verzió

Kapcsolat Igazi Beavatás Útja Angyalforrás Angyalszív Egész-Ség-Ház Kalandtúra