Főoldal Hírek Fórum Eseménynaptár Honlaptérkép Belépés
Főoldal > Fórum > Karma
A topik olvasásra nyitott. Ha hozzá szeretne szólni, kérem jelentkezzen be, illetve ha még nem tette meg, regisztrálja magát.

Gondolatok, vélemények a karmáról.
Egyenes időrend
1 ¤ 2 ¤ KÖVETKEZŐ
2012.12.15 22:35:14
 
#21 ÚJ!
Legalább egyszer szinte mindenki megtapasztalta élete során, hogy mi a sorscsapás. Váratlanul és kegyetlenül jött. Úgy éreztük, hogy igazságtalan, meg nem érdemelt, és csak nehezen tudtunk belenyugodni. Sebünkre egyedüli gyógyírként az a vigasz szolgált, hogy nem tehetünk semmit, ilyen a sors. Azt gondoltuk, hogy erről nem tehet senki, mert ez így volt föntről -felsőbb hatalom által- elrendelve.
Hasonló módon, csak egy kis eltéréssel, magyarázható a ma már általánosan ismert karma fogalma. E szerint viszont nem a felsőbb hatalom, vagy az Isten a sorscsapás szerzője, hanem az ember maga. A károsult valamelyik múlt életében okot váltott ki, melynek következményeit később viseli el, még ha erről már meg is feledkezett. A karma tehát összefügg a reinkarnációval - az &8220;újra-megtestesüléssel".
A karma értelmezéséből világos, hogy az indusok, akiktől ezt a szót átvettük, nagyon jól ismerték a visszahatás törvényét. Számukra a sorscsapás nem ok a kétségbeesésre vagy a reménytelenségre, mint nálunk a keresztény társadalomban. Ha az ember csak a sorsban hisz, akkor sorscsapás esetén igazságtalanságérzete támad, s mivel nem érti az okát, becsapottnak érzi magát. A karma szerint a vétkek megbűnhődése könnyebb ebben az életben, amikor keletkeztek, mert az ember tudja, hogy miért bűnhődik. A vétek eltitkolása, és a jóvátétel kerülése a következő életekben &8220;igazságtalan" és váratlan csapásokhoz vezet.
Nem minden vétek származik a rossz szándékokból és tettekből. Az ember bűnhődik a nem szándékos bántalmazásért is, amit tudatlanságból vagy gondatlanságból okozott. Például, ha egy nő nem ismeri a táplálkozás helyes elveit, saját magának, de az egész családnak is betegséget okozhat. A következményeket több életen keresztül is viselheti, saját egészségügyi problémák, vagy akár halálos kimenetelű betegség formájában. Feladata, hogy megértse, mi az oka ezeknek a problémáknak vagy betegségeknek, és utána már nem fog ilyen hibákat elkövetni.
Előfordul, hogy az embert az is karmikus bűnnel terheli, ha valakit elítél cselekedete miatt, bár nem ismeri indítékait. Általában ez történik a politikában és a befolyásos személyiségeknél, itt csak közvetítjük valaki más nézetét, tehát nem ismerjük a valóságot. Ezzel az ítélettel károsítjuk valakinek a hírnevét, és bűnnel terheljük meg magunkat, amit például azzal kell jóvátenni, hogy mi is megtapasztalunk egy ehhez hasonló helyzetet, vagy minket is rágalmazni fognak látszólag igazságtalanul. Nagyon nehéz megismerni a karma minden okát, mert igencsak változatosak.
&187;&187;&187; &171;&171;&171;
A karma megbűnhődése különféle formában történhet:
1. Az Ószövetségből ismert kifejezés &8220;Szemet szemért, fogat fogért" azt magyarázza, hogy az ember saját múltbeli hibáival azonos következményeket fog saját magán megtapasztalni. A gyilkost a következő életben meggyilkolják, a tolvajt kirabolják, a kicsapongó megbetegszik és így tovább.
Az áldozat hozzátartozói ne igyekezzenek megtorolni az erőszakot vagy a sérelmet, mert hasonló karmával terhelik meg magukat. A törvények ezt kellő időben és megfelelő módon végrehajtják. Semmi sem marad előttük titokban vagy büntetlenül. A később történő bűnhődés ráadásul megsokszorozódik. Néha éppen ezért van elhalasztva.
2. A szimbolikus megbűnhődés. Ha az ember korábban megjavul, mint ahogy a karma visszahatása eléri, csak szimbolikusan vagy mérsékelten nyilvánul meg.
Egy bizonyos férfi az előző életében túl sokat evett, részegeskedett, ráadásul még erős dohányos is volt. Egy személyre vonatkoztatva ez túlzás, de vegyük csak példának. Helytelen életmódjával és negatív hajlamaival -tehát tudatosan- ártott jó egészségének, amely ezeket a túlzásokat károsodás nélkül tűrte. Viszont e hibák következtében ebben az életben halálosan meg kellett volna betegednie. De ha a betegség ideje alatt tudatosítja saját rossz szokásait, és kezdi komolyan keresni illetve rálép az egészség felé vezető útra, törekvése és lemondása felgyógyíthatja a halálos betegségből.
3. Bármilyen személy iránti tiszta és mély szeretet, ha viszonzatlan is, annyira felemeli és tökéletesíti az embert, hogy megfeledkezik magáról, jó lesz és önzetlen adakozóvá válik, megszabadul sok vétkétől, amit a múltban önzésével és könnyelműségével okozott. De ha valaki csak a saját szerelmét lája, és mások fájdalma és gondja közömbös neki, nem igaz szerelmet él át, csak a múlt fokozott egoizmusát.
4. A jóra való törekvés. Amikor valakinek minden cselekedetét a tiszta szándék irányítja, akkor az örök törvények értelmében a negatív karma fonalai meggyengülnek, és új, tiszta kezd formálódni.
Ha az ember a negatív karmát ellenszenvvel, értetlenséggel viseli, és nem történik nála javulás illetve tökéletesedés, akkor nem tud a karmától megszabadulni; állandóan &8220;bünteti", míg meg nem változik. Tehát a visszahatások nem mindig jelentik a karma megbűnhődését is.
&187;&187;&187; &171;&171;&171;
Az emberek szívesen általánosítanak, és az összes negatív megnyilvánulást gondolkodás nélkül egy kalap alá veszik. Számukra minden csak karma, mintha nem is létezne szabad akarat, ami viszont új karma képződéséhez vezet. Ha minden csak karmikus lenne, és az embernek nem lenne saját akarata új tettekre, akkor nem lenne fejlődés. Sok ártatlan ember -gyakran jobbak is, mint a többség- esett már áldozatul mások szabad akaratának. A történelem számos esetet ismer: máglyahalál és kínzás a sötét középkorban, a próféták üldöztetése és meggyilkolása, koncentrációs táborok stb. A szabad akarat lehetőséget nyújt: vagy megkönnyíti a vétek megbűnhődését, vagy ellenkezőleg, új karmával még jobban összekuszálja a &8220;nehéz" sors fonalait.
Ha az ember minden rosszat és igazságtalanságot csak passzív módon -mint saját karmát- elfogadna, és jogaiért nem harcolna, akkor megsokszorozná a másik ember gonoszságát, mert ellenállás nélkül lehetővé tenné, hogy tovább ártson.
Hogyan ismerjük fel, mi a karma és mi nem? Elméletileg ez nagyon egyszerű, de gyakorlatilag nehéz. Ehhez az kell, hogy önmagunkkal szemben maximálisan őszinték és nyíltak legyünk. Ha komolyan elgondolkodunk azon, mitől szenvedünk az életben, és ha tudatosítjuk, hogy hasonló dolgokat -még ha akaratlanul is- mi is teszünk másokkal, akkor rájövünk, hogy a karma büntet bennünket, és nem mások szabad akarata. Csak így tanuljuk meg a különbséget a kiérdemelt és az meg nem érdemelt gonoszság között. Senki más, csak maga az ember értheti meg önmagát, és kell is, hogy segítsen magán.
Gyorsított karma. Egyesek mikor a tökéletesedés útjára lépnek, hirtelen úgy érzik, sokkal nagyobb rossz támadt rájuk, mint amit korábban tapasztaltak. Itt gyorsított megtisztulás esete forog fenn, ami a negatív hatások és események megnövekedett mennyiségében nyilvánul meg. Ez a tény gyakran elriasztja az embereket a jó szándéktól, hogy tovább folytassák a pozitív fejlődést. Nem tudják, hogy &8220;megtérés" esetén életük végéig tartó vezeklés helyett csak néhány évig, vagy még rövidebb ideig szenvednének.
A karma kifejezést pozitív értelemben is használjuk. Jó karmáról beszélünk, ha valakit siker, gazdagság, nyeremények vagy örökség kísér anélkül, hogy tisztességtelen eszközöket használna, vagy nagyon megerőltetné magát. Az irigység ebben az esetben alaptalan, mivel itt a múltbeli tettek többszörös learatásáról van szó.. Akiből irigység sugárzik álnok fegyvert használ, melynek visszahatása elsősorban őt sújtja, például betegség vagy veszteség formájában.
A karma szó jelenthet feladatot, küldetést is, ami az emberrel születik, hogy új tudást és segítséget hozzon az emberiségnek. Már az inkarnáció előtt el van döntve. Nagy tudósokról -főleg az egészségügy terén-, művészekről, prófétákról stb. van szó.
Nem fontos tudni, hogy egy esemény karmikus-e vagy új. A múlt életekben nem kell kutatni. Ha emlékeznénk rájuk, sokan nem tudnák megbocsátani hozzátartozóiknak a rosszat, amit korábban okoztak nekik, és ezzel akaratlanul is megakadályoznák őket abban, hogy ezt jóvátegyék. Az olyan ember, aki emlékezne előző életeire, a jelenlegiben csak figyelmetlen szemlélőként élne a vezeklésnek, vagy a pozitívumok elfogadásának. Nem élné át teljes érzelmi mélységekben és magasságokban az eseményeket, úgyhogy lelke nem fejlődne. A halál után a fejlettség azonos fokán térne vissza az asztrálba, ahogy onnan eljött. Viszont minden élettel tökéletesednie kell, mégpedig átélés útján.
Ha az embernek ez hasznos vagy szükséges lenne, emlékezne előző életeire. Az embert és nézeteit csak a korábbi életek erős érzelmi tapasztalatai befolyásolják és tökéletesítik. Például, aki áldozatként élte meg a háborút, nem emlékszik rá hogyan és mitől szenvedett, de tudatalattijában tudja, hogy a háború szörnyű, és nem kívánja.
Ha az ember előre tudna mindent, mi várja az életben, nem erőltetné az önálló döntéseket, és nem fejleszthetné a szabad akaratot. Akinek előnyös, hogy ismerje a jövőt, vagy korábbi életeit, akkor is megtudja, ha nem akarja. Akinek ez hátrányos, az nem tudja meg akkor sem, ha akarja.
Mindenkinek megvan a maga egyéni karmája, amit másnak nem szabad, és nem is kell ismerni.
&187;&187;&187; &171;&171;&171;
Nehéz életfordulók idején az emberek gyakran siránkoznak és panaszkodnak: &8220;Hogy engedhette meg az Isten!?" Mivel már ismerjük a visszahatás törvényét, tudjuk, hogy tetteink visszahatása sújt minket, tehát a karma, nem Isten büntetése.
÷
Az olyan ember, aki pozíciójából kifolyólag konfliktusokat és háborúkat vált ki, és közben ő maga meg van tőlük kímélve, kénytelen lesz néhány életen át, ha a körülmények lehetővé teszik, viselni a megsokszorozódott következményeket
De nem minden háborús áldozatnak van karmikus vétke. Néha nagyon tiszta egyéneket is sújtanak ilyen események, akik önként vállalták, hogy viselik a szenvedést szeretteikkel együtt, ezért hozzájuk inkarnálódtak.
Saját bőrükön élhetik át a háborút az olyan emberek is, akik látszólag nem bántanak senkit, de gondolatban erőszakosak és gyűlölködők. De ezt nem akarják nyilvánosan kimutatni, hogy hírnevüket ne rontsák el. E negatív érzések teljes átélésével a háborúban megszabadulnak tőlük, mert megismerik következményeiket. Az említettekből az következik, hogy a háborúk tulajdonképpen &8220;tervezettek", mert a visszahatásokból előre láthatók.
÷
Azokban az országokban, ahol előfordul az éhínség, nehéz vétkektől szenvednek az emberek felebarátaikkal szemben. Vagy nem adták oda a munkájukért járó megérdemelt jutalmat, és nyomorogni, sőt, éhezni hagyták őket, vagy esetleg alkalmazottak voltak, akik meglopták felettesüket, bár ő igazságos volt velük. Továbbá a lusták viselik ezt akarmát, akik a munkáért jutalmat fogadtak el, és nem adtak érte megfelelő ellenértéket, szándékosan megsértve ezzel az egyensúly törvényét. Ettől a karmától szenvednek a lelkileg éretlen egyének, akik nem arra használták saját szabad akaratukat, hogy képesek legyenek önerőből fenntartani magukat, hanem visszaéltek mások jóságával.
÷
A tömeges és egyéni szerencsétlenségek a felelőtlenség, a gondatlanság, de az egyének és csoportok gyűlöletének és kapzsiságának a visszahatása is. Például volt kalózok, akik hajók egész legénységét mészárolták le, néhány életen keresztül fordított helyzetbe kerülhetnek - tömeges közlekedési balesetek áldozataivá lesznek.
÷
A elemi csapásoknak általában kétféle oka van: vagy az anyag bomlásának természetes következménye, vagy &8220;büntetés" - a társadalom erkölcsi és gazdasági bomlásának visszahatása. Példa erre Pompeji, Szodoma és Gomora városa. Akiknek meg kellett menekülni, azokat előre figyelmeztették, hogy meneküljenek az érintett területről. Bár a katasztrófa a természeti törvények szerint zajlott le, vagyis földrengések, árvizek vagy vulkánkitörések formájában, az időpont &8220;fentről" volt tervezve.
A karmikus &8220;megtorlás" világosabb példája az ókori Ninive városa, ahol teljes romlottság és hanyatlás uralkodott. De Jónás próféta figyelmeztetése után az asszírok megbánták bűneiket, mindenki igyekezett megváltoztatni az életét, még tettekkel is. A visszahatás törvénye szerint a gyors és őszinte változás megmentette a várost a pusztulástól.
Leszármazottaikon később ismét erőt vettek az előző hibák, és így a hatalmas város, mely bevehetetlennek és elpusztíthatatlannak tűnt, &8220;felső" beavatkozásra földig lett rombolva.
...bővebben... spiritualdecision -com -web oldalon elolvashato...
2009.07.23 08:14:22
Válasz #17 megjegyzésre
#20
Szia Anett!

Itt találsz bő infókat arra nézve miből áll a teremtés:

http://asztrologia.ro/index.php?what=open&id=56

és itt is kapsz még komplexebbet:

http://astrologos.ro/index.php


Linda
2007.04.04 20:34:03
 
#19
Kedves Elissa!

Úgy tűnik Anett túl ritkán lép be ide, hogy beszélgessen. :-( Ha gondolod és én megfelelek, akkor válaszolok helyette is. Úgy gondolom, azok között, akik általában ide látogatnak, ez nem kérdés. Sokkal fontosabb talán, hogy vajon meg tudjuk-e ezt tapasztalni?

Ha azt mondom, mindenki a saját maga számára találhat erre bizonyítékot, talán nem járok messze az igazságtól. Mivel egyetemes objektív tény ritkán akad. Viszont aki egyszer átéli, az a továbbiakban már bizonyosságot kap, nem kell "csupán" a hitére alapoznia. Személy szerint az elmúlt fizikai életek jelentőségét nem becsülöm túl. Az egy más kor, más állapot volt, más fejlődési lehetőségekkel. Valószínű, hogy mindannyian akik most a Földön élünk bőven meríthettünk már a fizikai élethelyzetek szinte végtelen tárházából. Most talán sokkal jelentősebb feladat, hogy EBBEN az életben éljen az ember minél teljesebb életet. Értem ez alatt a boldogságot, az emberi kapcsolatokat, az anyagiakat, mindent. Bár az én szememben a "minél teljesebb élet" elsősorban az önmegvalósítás, önkifejezés szabadságát jelenti.

"Az ember megjelenik a földön, hogy önmagához hasonló képeket, és számokat teremtsen." -mondja a mágia. Cél, hogy az ember elégedett legyen saját művével :-) Nem más, hanem önmaga legyen elégedett. Ha ez meg van, akkor aligha élt hiába :-)

Baráti üdvözlettel: Archeon
2007.03.16 09:53:40
 
#18
hy anett. hiszel abban hogy előző életed is volt?
2006.03.19 18:51:26
 
#17
Sziasztok,

Erdekes a gondolatmeneted Archeon. Elismerem, hogy lehet boldogabb akar nalam is az a csoves, de valahogy megsem cserelnek vele. Ugye ez nem bun? ;)

A sajat valosagunk teremteserol kicsit homalyosak a fogalmaim. Pedig Seth-tol is errol olvasok eppen. Szamomra nehezseget okoz elfogadni, hogy az iroasztalomon hevero kezapolo kremet en teremtettem, mikor par napja vettem a boltban es hazahoztam. Hol hibazok a gondolataimban, ha ezt igy helytelenul gondolom?
En ugy gondolom, hogy gondolataink befolyasolhatjak a valosagunkat, de a semmibol egyikonk sem tud hip-hopp anyagot teremteni. Vagy rosszul latom? Szivesen olvasnek errol egy bovebb kifejtest.

Elore is koszi, udv,
Anett.
2006.03.18 12:53:51
 
#16
Sziasztok!

Ismét egy érdekes felvetés, amire szeretnék reagálini. Valóban elgondolkodtató, miért olyan óriási különbség cvan ember és ember között, nemcsak anyagi értelemben, de ha már ez a kor erre van kihegyezve... :-)

Úgy vélem fizikai létezésünk egy szélesebb valóságból ered, ahol kulcsszerephez a jut a TEREMTÉS. Ha körbenézel a szobádban Anett, egy gombot sem találsz, amit nem te teremtettél volna. És itt van egy igaznak tűnő sommás megállapítás. Mutassd meg nekem, hogy él egy ember, és megmondom neked, milyen a benne lévő HIT, és KÉTSÉG aránya. Mivelhogy életünket úgy is jellemezhetjük, hogy mindaz az eredmény amit elértünk nem más, mint hiteink, és kételkedésünk eredője..

De mindezzel együtt nem szeretem az amerikai - és most már nyugat-európainak is nevezhető - pozitívista fílinget. Aki valaha kapcsolatba került az Amway-el, és a hasonló üzletláncszerű piramiseladásokkal, az tudja miről beszélek. Nagy különbség van a mindenki életében jelenlévő nehézségek figyelmen kívü lhagyása, letagadása között, és aközött, hogy ezeket megérteni, és ezáltal - esetleg - elkerülni igyekszem. A teremtő képesség nem az egóból fakad, ezt azért szögezzük le. Mindenki, aki azt gondolja, pusztán az egó hozzáállásán múlik a siker - szerintem - téved.

Van még itt e4gy másik szempont is. A fizikai létezésnek (is) a boldogság a fokmérője. Vajon tudod, hogy az a csöves boldog-e? Amikor egy külső helyzet alapján ítélsz meg valakit a saját szempontjaid szerint, esetleg tévedhetsz. Igen gazdag sztárok folyamatosan a droghoz, és a italhoz nyúlnak. Vajon miért? Talán azért, mert a boldogságot rossz helyen keresték. Mindezek ellenére nem gondolom, hogy a világban jó pénz nélkül kódorogni, noha vannak olyan híradások, amikor ilyen emberek nyilatkoznak, és elégedettnek tűnnek.

A mai kor talán az első, amikor lehetősége van az embernek viszonylag kevés korlát között teremteni. Régebben azok a keretek, amelyekről Rise is beszélt, sokkal erősebben jelen voltak a társadalmakban. Például mennyi lehetősége volt egy rabszolgának ahhoz, hogy felemelkedjen? A társadalmak fejlődése - minden rossz ellenére amit róla elmondhatunk - szembetűnő. A világ értékesnek gondolja az emberi életet például, amit a középkorban nemigen mondhattunk el. Azt hiszem a mostanio kornak az a feladata, hogy a Földön általános legyen a jólét. Hogy ez hogyan valósul meg, ma még nehéz átlátni. Én mindenesetre töretlenül bízom az emberek józanságában, és abban, hogy az ezoterikus gondolkodás mindinkábbi térnyerésével az ember megérti, mindent megteremthet magéának, semmit sem kell másoktól elvennie.

Üdvözlettel. Archeon
2006.03.17 15:03:23
 
#15
Hali,

Koszonom a valaszokat. :)
Laurien, mondd csak megvehetem toled a kotetet / koteteket? Esetleg pdf-ben bescannelve is orulnek nagyon neki. De kulfoldre sajna egyik magyar konyvesbolt sem szallit. :(( Igy nem tudom megrendelni.
Pedig mar nagyon regota szeretnem Seth osszes konyvet megvenni.
Egy csomo jo dolgot olvastam tole a vegzet.hu -n. Csak oda meg ugy van felrakva, hogy nem tudom se nagyitani, se olvashato verzioban printelni.
Nem tudom vajon ez direkt van-e igy.
Tudna nekem valaki valami jo otlettel szolgalni?

Koszi,
Udvozlettel,

Anett.
2006.03.17 14:15:15
 
#14
Hellosztok!
Ajánlom mindenki figyelmébe:

Seth: Személyes valóság természete I. kötetből - a 9. fejezetet, a karmával kapcsolatban (Természetes kegy, a kreativitás keretrendszere, test és elme egészsége. A lelkiismeret születése).
Üdv: laurien
2006.03.17 13:50:47
 
#13
Szia Anett!

Nem, Kovács úr magától nem valószínű, hogy megvárná a téli gumikat, mert ilyen a személyisége.
Ha a felesége valami módon mégis erre kényszeríti, az Kovács úrban frusztrációt okoz, amitől nem fog elromlani a mosógépe, de még lehet hogy el fogja rontani, ha megpróbál hozzányúlni, vagy bármi máshoz, abban a két napban.
Viszont a balesetet megússza talán, legalábbis ebben az esetben, de hát fog ő még autót venni valószínüleg ...
Viszont ha Kovács úr erőt vesz magán és kigyomlálja a személyiségének ezeket a vonásait, akkor ilyesmivel többé nem lesz gondja.
Ugye ez a megoldás :)

Általában igaz szerintem, hogy lehetetlenek nincsenek, csak tehetetlenek.
Beégetett karma sincs, csak olyan, amit nem te személy szerint nem tudsz megváltoztatni.

Erre jó példa a csövesek és a jelenlegi helyzet, a jelenlegi kultúra ilyen és az a jelenlegi kultúra karmája, ami többnyire minden benneélőt érint.
Persze az, hogy alakalmazkodsz-e hozzá, vagy csöves leszel, az már többnyire a te hatáskörödbe tartozik :)
De az ilyen méretű karma-körülményeket általában érdemes körülményként felfogni és nem belebocsátkozni valamiféle szélmalom-harcba :)
Ezek tehát olyan karmák, amik szubjektíve, számodra valóban beégetettek, de természetesen itt is viszonylag tág körben tudsz helyezkedni, alakítani, hogy téged mennyire és mi módon érintsen a dolog.

Üdv, Rise.
2006.03.17 13:22:32
 
#12
Szia Rise,

Hogy Te milyen gyors is tudsz lenni. :)) Koszonom.

En meg bogoznam egy kicsit tovabb Kovacs ugyet. :)

Tegyuk fel, hogy megvarja a teli gumik erkezeset es csak utana hozza el az autot. Akkor meg a mosogep fog elromlani otthon? :))
En valami ilyesmit sejtek a hatterben.

Ha viszont ez mar reszben is feltetelezheto, akkor mar kezdem erteni a karma mukodeset. Ezek szerint a "megirt" pozitiv es negativ tortenesek mar eleve adottak, csak meg nincsenek terbe es idobe helyezve.
Vagy ennyire nem szabad sarkositani?

Azt szivesen megtudnam, hogy az altalad emlitett "cselekmenyszal-specialistak" mi alapjan dontenek bizonyos dolgokban. Vajon a veglegesitett tortenes minden esetben az egyen maximalis fejlodeset szolgalja? Feljen vagy oruljon aki lotto otost nyer? :))

Engem mindig elgondolkoztat ha egy buszmegalloban csovest latok. Mindig azon tunodom, hogy vajon ez a helyzet amibe kerult, ez karmikus es vallalta; vagy csak egyszeruen lesiklott az utjarol es mar csak a veget varja az egesznek, mert mar feladta.

Azon is sokszor toprengek, hogy vajon akkor is lennenek csovesek, ha nem lenne penz es tulajdon a vilagon? Hisz akkor a gazdag es szegeny kozotti oriasi kulonbseg eltunne.
A teljesen gepiesitett vilagban nem azert tevekenykednenek az emberek, hogy penzt kesessenek, hanem hogy oromuket leljek abban. De ehhez sajnos az egesz emberisegnek el kellene jutni egy bizonyos tudatszintre...Es ahogyan latom arra meg varni kell...

Es Te/Ti hogy latjatok? :))

Udv,
Anett
2006.03.17 10:39:33
 
#11
Szia Anett!

Alapvetően igazad van, csak szerintem a karma logikai törvényszerűség alapjaiban, amitől természetesen még vannak lények, akik főleg az ilyen cselekményszálak bogozásával foglalkoznak, de a karmát nem ők hozzák létre, csak specialistái az összefonódó történéseknek.
Ebből a nézőpontból a sorsunk befolyásolható, de ez még nem vonja kétségbe a karma létezését a fenti meghatározás szerint :)

A példádat továbbfejtve, az emberek ott szoktak megállni, hogy baleset történt fizikailag, hogy lehetett volna ezt a fizikai eseményt elkerülni fizikai eszközökkel.
Az már keveseknél merül fel, hogy a háttérben húzódó nem fizikai okokat keressék és oldják meg.

Jelen esetben felvázolok egy fikciót, pl. Kovács személyiségéből adódóan lelkesedésre hajlamos, de kicsit túl óvatos ember, aki ennek megfelelően elég veszélyesen szokott viselkedni pozitív stresszhelyzetben.
Ezért az autóvásárláskor a következő történt:

Kovács már évek óta gyüjtögetett álmai autójára, míg végül meg tudta venni. Ahogy közeledett az idő már nagyon lelkes volt és rendkívül türelmetlen, így mikor közölték, hogy az autója megérkezett, azonnal rohant, bár a hozzá rendelt téli gumik csak 2 nap múlva érkeztek volna meg.

Mikor beült az autóba és kihajtott a márkakereskedésből, a lelkesedése, a csúszós út-nyárigumi miatti félelem és az alapban jelenlévő túlzott óvatosságga nem csak lassú hajtásra késztette, de görcsössé is tette a vezetését.
Persze Pesten vagyunk, a többi autós dudálva, türelmetlenül kerülgette, míg az egyikük meglehetősen dühösen és durván vágott be elé előzés után és még rá is fékezett, csak hogy szokja Kovács milyen lehet a többieknek mögötte haladni.

Stresszes állapotában Kovács már nem volt képes befogni a mögötte jövő teret, viszont a hirtelen szitu hatására reflexből satufékkel próbálta elkerülni az ütközést.
Ennek természetesen az lett a következménye, hogy a mögötte lévő, és előzésre készülő autós szinte fékezés nélkül rohant bele kb 2 méteres "követési távolságból" széttörve az új autó hátulját.

Ha a példa sarkított is kicsit, ilyen szitu mindenkivel rengetegszer adódik.
Azok az esetek azonban, amikor valaki komolyabban sérül, vagy meghal, vagy a találkozó emberek pozitíve, vagy negatíve hosszú időre és jelentősen lesznek hatással a másik fejlődésére, személyiségére, ezek az esetek sokkal több összetevővel rendelkeznek, a lélek mélyebb rétegei is részt vesznek azokban a kölcsönhatásokban, amik a történéshez vezetnek.
Ezzel együtt ha pl Kovácsnál a feleség nem képes megváltoztatni Kovács személyiségét, akkor a fentiekből következően életét végig fogják kísérni a hasonló bakik.

Persze a feleség mellet sok nem fizikai hatásnak is szerepe lehet egy történés alakulásában, attól függően, hogy az illetőnek mennyi és milyen ilyen írányú kapcsolata van.

Üdv, Rise.
2006.03.17 09:22:07
Válasz #9 megjegyzésre
#10
Szia Rise,

Nagyon koszonom a valaszt.
Az info fontossaga szamomra abban rejlett, hogy elorebb vigyen egy gondolatsorban. De igazabol meg mindig stagnalok.
En ugy gondolom, hogy bizonyos torteneseket tudunk befolyasolni. Egyreszt mert ugye mindennek kovetkezmenye van, masreszt en ugy gondolom (nem tudom miert), hogy bizonyos energiak felhasznalasaval a cselekmenyszalak osszetevoire hatassal lehetunk.
De ha ez igaz, akkor ezzel a gondolatsorommal megkerdojelezem a karma letezeset.

Vegyunk egy peldat. Kovacs ma uj autot vett. Hazafele hatulrol beleszaladtak az autopalyan. Vajon megtortent volna ez akkor is ha csak 2 nap mulva ment volna autot venni? Mert mondjuk a felesege tegnap egy meditacio alkalmaval megprobalt volna hatni ra bizonyos energiak segitsegevel, hogy csak 2 nap mulva vegyen autot. Es akkor itt jon a kerdes: Ha Kovacs csak 2 nap mulva vesz autot, akkor a baleset valoszinuleg nem tortenik meg. De akkor a szamara negativ tortenes hamarosan ugyis vissza fog terni, vagy rosszul gondolom?

Elore is koszi, hogy segitesz kibogozni ezt a gondolatsort.
Remelem nem untatok senkit sem ezzel. Engem nagyon erdekel.

Udv,
Anett
2006.03.16 20:00:45
 
#9
Szia Anett!

"Mondd csak, mitol fugg, hogy az egy aktivalast megkezdett idea milyen cselekmenyszalakban valosul meg? Mitol fugg, hogy vajon melyik szalat elem meg?"

Nagyon sok összetevője van, mag az idea a fizikai síkon szerintem már nem is nagyon jelenik meg tisztán, csak más(ok) ideá(ina)k hatásaival keveredve.
Azt hiszem egy időtől és tértől független idea egészének felfogása meghaladja az emberi elme lehetőségeit, mert az értelem csak kibontott formában, a történések és energiák, az idea hatásainak formájában érzékelheti.
Ez viszont olyan távlatokat foghat át, ami túlmutat az emberi faj létezésének korlátain időben és lehetőségek terén is.
Fontos neked ez az információ valamiért?
Magát a cselekményszálat és annak a megoldástervét többnyire ki lehet bogozni és ez segít a megoldásban is, de hogy milyen ideához tartozik ...


"A meg nem oldott feladat vagy helyzet, kesobb miert jon bonyolultabban vissza?"

Ez pszihológiai törvényszerűség, de inkább statisztikai törvény :)
Ha valaki elmulasztott egy feladatot, azt többnyire valami okból tette, és kompenzálja valamivel a feladat megoldatlanságát.
Ezután persze már nem egy, hanem három problémája van ...
Az eredeti feladat, a kompenzáció és az az ok ami miatt elmenekült a megoldás elől.
Így valójában nem a visszatéréskor válik bonyolultabbá a feladat, maga a meg nem oldás mechanizmusából következik a halmozódás.


"A megvalosulni keszulo ideat hivhatjuk energianak is?"
A megvalósulást már igen, az ideát még nem nevezném annak, de ez definició kérdése :)

Üdv, Rise.
2006.03.14 17:14:12
 
#8
Szia Anett!

Kis türelmedet kérem!
Azért még a héten igyekszem válaszolni :)

Üdv, Rise.
2006.03.14 15:07:09
 
#7
Szia Rise,

Mondd csak, mitol fugg, hogy az egy aktivalast megkezdett idea milyen cselekmenyszalakban valosul meg? Mitol fugg, hogy vajon melyik szalat elem meg?
A meg nem oldott feladat vagy helyzet, kesobb miert jon bonyolultabban vissza?
A megvalosulni keszulo ideat hivhatjuk energianak is?

Elore is koszi a valaszokat. Kivancsian varom oket.

Udv,
Anett.
2006.03.02 13:44:41
 
#130
Szia Eneth!

Igen ez egy új és érdekes aspektusát veti fel a karmának, illetve magának a létezésnek világegyetemünkben.

Az általad leírt helyzet a Plátóni ideavilág fizikai síkon való megnyílvánulásából következik, bár nem feltétlen egy életben éled meg egy szerep különböző oldalait.

Gyakorlatilag arról van szó, hogy az ideák energiasíkján a megtapasztalás két oldala (veled tesznek valami, vagy te teszel valamit mással) nincs különválva, ahogy az idő és tér is egy pontban az ideában koncentrálódik.

Mikor a szellem kiválaszt és aktivál egy ideát, az elkezd megvalósulni cselkményszálakra bomlik "lefelé" haladva és időben térben tagolódni kezd, de nem csak térben és időben tagolódik.
Amikor az éntudat szintjét eléri a benne nyugvó tapasztalás információ szétválik az éntudattal szemlélő résztvevő számára külső és belső hatásokra. Olyanokra amiket az éntudat indít és olyanokra amiket az éntudat "elszenved". Ezt hívják dualitásnak is.

A szellem, ha az idát teljességében fel tudja dolgozni, akkor az összes síkon végigvezeti az ideának megfelelő történéseket, így átéled mindkét "oldalát" minden szerepnek. Természetesen több idea történései is keveredhetnek az életedben, illetve egy bizonyos idea a relatív időben "alhat" is ami a megjelenését illetti akár évezredeket.
Ebből a szempontból határt csak a jelenlegi világegyetem létezésének korlátai szabnak.

Természetesen ezen túl, minnél jobban közeledünk a fizikai síkhoz, annál erősebb hatása lehet a szerepekre, a saját idea megvalósításaidra a környezetnek, amely a saját ideáit valósítja meg, illetve a tieidet is tükrözi vissza.
A fizikai sík ilyen szempontból is sűrűnek számít, ezért hívják a harcok síkjának, hiszen itt lépten nyomon összefutsz mások érdekeivel, ahol akár komoly ütközések is lehetnek. Az ebből adódó dzsumbúj és frusztráció a fizikai és a hozzá közel eső síkok nagy keresztje(!) és értéke is.

Üdv, Rise.
2006.03.02 12:12:22
 
#129
Sziasztok :)

A karma gondolata engem is sokáig foglalkoztatott, először különböző valláson keresztül ismerkedtem meg ezzel a fogalommal. Később jöttek a new age-s magyarázatok. Követtem az ezekből az ideákból gyártott képeket hosszú ideig, majd rádöbbentem, hogy a Karma mint olyan számomra mit jelent - mert nem egészen azt jelenti amit eddig olvastam vagy tanultam róla, és mégis azt. Talán egyszerübb lesz ha leirom és nem ködösitek tovább.

Számomra a karma nem más mint tükör amit az élet tart elém unos untalan. Életem során különböző helyzetekbe kerültem, család, munka, tanulás, minden téren. Ezekben a helyzetekben különféle "szerepet játszottam" - sajnos nem tudom jobban megfogalmazni. Majd később, azon kaptam magam, hogy hasonló szituációkba dob az élet, de a MÁSIK oldalról. Minden egyes helyzetről amit az élet adhat, teljes képet kaptam. Ha több lehetősége volt a helyzet megélésének mint kettő, akkor több módon, de újra és újra szembesülnöm kellett vele mindaddig amig meg nem tanultam minden szögből amit meg kellett tanulnom belőle.

Ebben semmi negativum nincsen, de happy-hippi felhangot sem éreztem amikor meg kellett élnem némely helyzetet.

Eneth
2006.03.01 15:28:27
 
#128
Sziasztok!

Ha már ilyen szépen összegyűltünk, talán én is leteszem a magam voksát :-)

Én azokkal nem értek egyet, akik a fizikai életet büntetésnek tartják, a karmát pedig negatívnak állítják be. Ez a fizikai rendszer valamennyire - de nem nagyon - különbözik a többitől, mindenekelőtt abban, hogy a teremtő szándék, és a megvalósulás között megjelenik az idő. Ebben a viszonyítási rendszerben az időnek van szerepe, még akkor is, hogyha felfogásunk szerint az egymásba olvadó pillanatok láncolata illúzió. A karma nem más, mint a teremtő szándék, és a megvalósulás között megjelenő idő. Ebből a szempontból mindegy, hogy egyetlen életet tekintünk támpontnak, vagy a több életen átnyúló folymatokat vizsgálunk.

Legyen egyszerű példánk témája egy vizsga. A cél az, hogy minél jobban teljesítse a diák, szerényebben fogalmazva hogy átmenjen rajta :-) Nos ehhez legalább valamit tudni kell, tehát valamennyit mindenképpen tanulni kell. Vagyis mondhatjuk, hogy a sikeres vizsgához vezető út - ha tetszik a sikeres vizsga karmája - a tanulás. Ez egy szigorúan a fizikai rendszerre vonatkoztatott péla.

Mi a fejlődés valódi iránya? Erre vonatkozóan legfeljebb találgathatunk, szerintem egyébként az, hogy felelősen tanuljon meg az ember TEREMTENI. Sokféle folyamat kezdődik a fizikai létezés elkezdésével. Biológiai, társadalmi, lelki, érzelmi, kapcsolati stb. stb. Ezek a folyamatok bonyolult stuktúrákat alkotnak egy emberi lélek létezésében. Az igaz - hitem szerint - hogy a köztes létben a fizikai lét szempontjából múltnak tekinthető életek folyamatai értékelésre kerülnek, és alapjai a következő fizikai létezésnek - itt kap szerepet időnként az önbüntetés, vagy az egyéb tapasztalatok - de az is igaz, hogy a jövő fizikai létezései is benne vannak a képben. Nemcsak az számít honnan indulunk, de az is, hogy hová készülünk, mit szeretnénk elérni. Mindebben a "Karma Urai" segítségünkre vannak, mert a lehetőségek végtelenségében nehéz egyedül eligazodni. Lényeges azonban, hogy ők nem nélkülünk, akartunk ellenére adnak súlytanak minket a fizikai létezéssel, hanem velünk együttműködve segítik a tervezést.

Mennyiben szabad az ember, és mennyiben van fatális hatásoknak kitéve? Seth sem felejti el megjegyezni egyetlen alkalommal sem, hogy TEREMTETT lények vagyunk, aki maguk is terető képességgel vannak felruházva. A "mindent magadnak teremtesz" kitétel éppen annyira egyszerű, és éppen annyira nem fedi le a létezés sokszínűségét, mint a "mindent szükségleteim szerint megkapok, vagy nem kapok, a sors majd helyettem eldönti" sommás megállapítás. Az embernek van és lehet korléátlan szabad akarata, de csak akkor, ha az egója fölé képes emelkedni. Addig sokszor vakon vergődik a láthatatlan kapcsolatok, érzelmi hullámok, és nem irányított gondolatok hálójában.

Hermész Triszmegisztosz, és a nyomdokain elindult jónéhány beavatott Nicolas Flameltől egészen Franz Bardonig bizonyítja, hogy az ember el képes érni a beavatottság azon fokára, ahol a szabad akarat ténykérdés. A New Age irányzatot ostorozni szoktam azért, mert egyszerű igazságokat vagy inkább részigazságokat közvetít az emberek felé. A mágikus hagyományokat ismerő emberejk tudják, hogy a szabad akaratot önmagunk és a világunk megértése és nem utolsó sorban gondolataink és érzelmeink uralása nélkül elérni nem lehet. Puszán a fizikai létezés önmagában nem jelent szabadságot. De annak megértése, elfogadása, és irányítása, már nagyon is.

Létezik-e karma? Igen. Mert a tudatosság nem az egóban fakad. az életünk során rengeteg olyan dolgot és folyamatot - t.i. teremtő folyamatot -indítunk el, amiről egónknak még csak halvány lila fogalma sincs. Ezek a folyamatok éppen úgy kifejtik hatásukat - minősítsük bár ezeket a hatásokat "jónak" vagy "rossznak" - mint azok, amelyekről tudni vélünk. Ezeket a hatásokat meg kell először ismerni ahhoz, hogy irányítani tudjuk.

És végül egy csodálatos erővel teli idézet Eliphas Lévitől: "Mondjátok egy értelmes embernek, hogy fáradságos munkával, hittel helyet biztosíthat magának az igazak között, vagy miként Sziszifusz sziklája örökké a hazugság, és bűn mocsarába kell visszazuhannia. Nevezzétek az igazat és jót mennynek, a hamiast és a gonosz pokolnak, és Ő hinni fog a ti mennyetekben és poklotokban!"

Szeretettel: Archeon
2006.03.01 15:18:44
 
#127
Szia Laurien!

Igen, kezdem én is úgy látni :)
Bár hasonlóságok azért vannak, amik megtévesztettek, de az utóbbi megjegyzésváltásaitokat olvasva inkább arra a következtetésre jutottam, hogy az értelmezésed mögött a New Age-nél sokkal mélyebb tartalom van, csak a megfogalmazás ezen sokat torzít.
Azaz, abban kitartok, hogy amit írtál valóban könnyen félreérthető is volt :)

Valamint azt ézem, hogy a dologról alakotott, felfgott tudatos képed korántsem olyan tiszta, mint a tudat alatt benned élő.
Ezt két okból is hasznosnak tartanám letisztítani, akár a jelen beszélgetés folytatásával, az egyik hogy számodra nyílvánvaló haszna lenne, a másik, hogy ugyan azt a dolgot egész más szemszögből vizsgálja mint én, aminek felfedezése és megértése számomra is nagyon hasznos lenne!

Ezt megpróbálom részletezni kis meditálás után :)
Addig ha van kedved írj a hiteles forrásról, kíváncsi vagyok! :)

Üdv, Rise.
2006.03.01 12:30:33
 
#126
Hello Rise!
Nem olvastam New Ages-es írásokat..stb. amiről írtál, és nem is akarok komolyabban ezotériával foglalkozni...

Csupáncsak van egy hiteles forrásom...

Egyáltalán nem akarok elmenni, egy csupa mosolygós happy-világ felé, amire céloztál :) Azt hiszem nagyon félreértettél.

Nyomtatható verzió

Kapcsolat Igazi Beavatás Útja Angyalforrás Angyalszív Egész-Ség-Ház Kalandtúra