Főoldal Hírek Fórum Eseménynaptár Honlaptérkép Belépés
Főoldal > Könyvtár > Ajánlott irodalom
SAINT-GERMAIN AZ ALKÍMIÁRÓL
Az önátalakítás tudománya
2005.11.03. 00:00:00 
 
"Az alkímia belső jelentése a részek új egységének létrehozása, amely magában foglalja az alkotás egészének kapcsolatát valamennyi alkotórészével. Ezért hát az alkímia, helyesen értelmezve, az anyagon, az energián, sőt magán az életen belüli mutációk és transzmutációk ellenőrzésének tudatos hatalmával foglalkozik. A misztikus tudománya, az önmagát felismert ember erőssége, aki kutatásai során meglelte önmagában az Istennel való egységet, és hajlandó ennek részeként működni."
Saint-Germain 
 
Tartalom

I. Az energiaátvitel törvénye
II. Az alkímiai kísérletek célja
III. A szent tudomány
IV. Merj cselekedni!
V. A változás szükségessége, ereje és ösztönz?je
VI. Formáló tényez?k
VII. Az átvitel módszerei
VIII. A parancsoló tudat
IX. A lét olvasztótégelye
Életrajzi vázlat


Dics? hajnalok csókos úr-szemét
Sok ormon láttam; zöld rét ragyogott
T?z-arcáról; s hogy mint égi vegyész
Sápadt folyókat bearanyozott?

Shakespeare: XXXIII. szonett
Szabó L?rinc fordítása


I. Az energiaátvitel törvénye

Amikor 2000 évvel ezel?tt, a Galileai-tavon Krisztus a vízen járt, az nem volt más, mint a levitáció nev? természeti törvény megnyilvánulása, ez ugyanaz az energiam?ködés ? kohézió, adhézió és magnetizmus ?, amely az ?rrepülést is lehet?vé teszi. A testét alkotó fényatomok Krisztus akaratára magukba fogadtak egy bizonyos mennyiség? kozmikus sugarat és spirituális szubsztanciát, amelynek a fizikai fénnyel való rokonsága az egész testet könny?vé tette, s ily módon lehet?vé vált Krisztus számára, hogy úgy járjon a vízen, mint a szárazföldön.
Teste a vízen ragyogó tiszta fénysugár volt. A legbámulatosabb az, hogy át tudta adni az energia fölötti uralmát Péternek, aki ?t sugárzó, világító jelenségnek látta.
Ám amikor Péter egy pillanatra levette tekintetét Krisztusról, visszazuhant az emberi félelem rezgésszintjére és örvényébe, ett?l azonnal újra s?r?vé vált a teste, és kezdett alámerülni a háborgó vízben. Krisztus tiszta szeretettel feléje nyújtott, segít? keze újra létrehozta az alkímiai kapcsolatot, és a kezén átáramló spirituális energia újra biztonságba emelte Pétert.
Az energia kibocsátásának Jézus mester által bemutatott másik példáját a Bibliából ismert történetben találjuk, amelyben egy asszony megérinti Jézus ruháját annak tudta nélkül ? ez jól példázza Isten személytelen szeretetét, amely egyenl?en válaszol minden hitb?l fakadó hívásra, érkezzék az Isten bármelyik teremtményét?l, hiszen valamennyit oly csodálatosan és tisztán formálta meg az abszolút kozmikus szabadság magasröpt? szándékával.
Ez a két példa a Nagy Kozmikus Törvény azon aspektusaira utal, amelyek széles körben nem ismertek ugyan, ám amelyeket vallásos körökben gyakran érintenek, gyakran vitatnak meg. Az energiaátvitel törvénye alapvet? dolog az alkímia tudományában, mert e nélkül lehetetlen anyagot ?létrehozni?. Törvény, hogy a semmib?l nem lesz valami.
Az energiaátvitel személytelen törvényének igaz ismerete szintén elengedhetetlen a Nagy Törvény helyes értelmezéséhez; ez bizonyítja ugyanis, hogy Isten, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is,1 mindkett?nek megnyilvánul.
Jézus palesztinai küldetése alatt világossá tette, hogy ?a mennyek országa Keresztel? János idejét?l mindmáig er?szakot szenved, az er?szakosok szerzik meg?2. Tisztában kell tehát lennünk azzal, hogy a természeti er?k irányításának és az anyag fölötti uralomnak a titka akkor is elragadható Istent?l, ha az egyén szándékai nem teljesen tiszták. De soha senki ne gondolja, hogy elkerülheti a számonkérést, ha így cselekszik. Mert mindenki teljes mértékben felel?s azért, ahogyan az energiát felhasználja vagy visszaél vele.
Nem azért kezdtem az alkímiáról szóló tanításomat figyelmeztetéssel és kijózanító magyarázattal, hogy bárkiben is félelmet keltsek. Sokkal inkább azért, hogy mindenkiben, aki e sorokat olvassa, mély és maradandó tiszteletet ültessek el Isten iránt, s ez lehet az egyetlen félelem, amely megengedhet? a mi szintünkön. Inkább szent ámulat ez, amely mindenkiben, aki méltányolja a Szeretet Nagy Törvényét, tiszteletet és imádatot ébreszt a bölcsesség iránt, amely oly csodálatosan megteremtette a lényeket a félelem nélküli szabadság képére.
Mindazoknak, akik önz? okokból visszaélnek az univerzum erejével, el?bb-utóbb rá kell jönniük, hogy gonoszul szerzett javaikról le kell mondaniuk; s az ár, amelyet fizetniük kell, félelmetesen nagy. Létrehozni a szegényeket tápláló szubsztanciát, érintéssel meggyógyítani egy bénult kezet, életre kelteni a holtat, s?t a természeti törvényeket megkerülve, hihetetlen csodákat véghez vinni az alkímia varázslatával ? az emberiség számára ezek t?nnek az ég legmagasabb rend? kegyelmei alkalmazásának.
Hadd üdvözöljem a szabadság Szellemét, amely lehet?vé teszi a Teremt?je képmására alkotott halhatatlan, szeretetteljes, Istenben szabad embernek, hogy mindezen csodákat véghez vigye ? és még sokkal többet is ? a társadalom javára és a jótev?k boldogságára. De mindenek fölött hadd dics?ítsem a spirituális alkímia áldott isteni tudományának helyes használatát!
A régi korok alkimistái mindig is színes figurák voltak, még saját kortársaik szemében is. Az id? azonban sokkal nagyobb dics?séggel aranyozta be alakjukat, mint amilyennek valaha is birtokában voltak, és ez azóta is így van, amikor az ember a misztériumok valamely részéhez közelít.
Az ember az élet egyszer? csodáiban fogja megtalálni a szabadságát, míg a bonyolultabb aspektusok az élet törvényeinek progresszív kifejez?dései maradnak, amelyek növelni fogják a földi jólétet, s még az új atlantiszi ember számára is ismeretlen, szabad világot teremtenek.
Ennyit most a világ társadalmáról. Vegyük most szemügyre az egyént és az alkímia használatában betöltött szerepét.
Az alkímia bels? jelentése a részek új egységének létrehozása, amely magában foglalja az alkotás egészének kapcsolatát valamennyi alkotórészével. Ezért hát az alkímia, helyesen értelmezve, az Anyagon, az energián, s?t magán az életen belüli mutációk és transzmutációk ellen?rzésének tudatos hatalmával foglalkozik. A misztikus tudománya, az önmagát felismert ember er?ssége, aki kutatásai során meglelte önmagában az Istennel való egységet, és hajlandó ennek részeként m?ködni.
Az évek során sokan megpróbálták, hogy a tér és az id? távolából ? ami mindig megszépíti a látást ? egyfajta b?ver?vel vegyék körül személyemet. Mint Isten teremtménye, nem becsülöm alá értékemet, de csakúgy, mint szeretett Jézusunkat és Testvériségünk többi nagy mesterét, engem is f?képp az érdekel, hogy minden ember elfoglalja a maga megfelel? helyét, és felismerje, hogyan kell az erejét a világegyetemben és a saját világában kifejtenie.
Értse meg minden, tanulmányát most kezd? tanítvány: az a célom, hogy mindannyiótokból alkimista váljék a szó legigazibb értelmében. Ez azt jelenti, hogy meg kell ismerkednetek bels? szinten Isten kémiájával, valamint azzal, hogy hogyan nyilvánul meg a teremtés minden egyes jellegzetessége az Anyagban, a tudatotokban és a mindennapi életetekben.
Ahhoz, hogy ezt jól tudjátok végezni, meditálnotok kell, és sokszor újra kell olvasnotok ezeket a tanításokat, segítségül híva engem és saját Isteni Éneteket, ÉN VAGYOK Jelenléteteket mindazon pontok megvilágítása érdekében, amellyel nem vagytok tisztában. Amikor rendelkeztek a Szent T?z Alkimistájának bels? fokozatával, amellyel saját Krisztusi Énetek ruházott fel benneteket, azonnal a Nagy Fehér Testvériség küls? udvarának felvételre készen álló jelöltjeivé válhattok.3 Önmagában ez a tény is nagy ösztönz? er? arra, hogy eredményesek legyetek az igazi, spirituális alkímiában.
A félrevezet? emberi gondolkodás mindig is letagadta a nagy avatára, Jézus életének csodatételeit. Pedig ?, Isten fiaként, fölfedte ezeket a hatalmas titkokat, és ha az emberek megértették és alkalmazták volna ezeket, már régen tökéletes Édenkertté változtatták volna a Földet.
Elég az emberi ostobaságból és az emberi kreációkból! Ahogy Shakespeare mondaná:

El a régivel, a rothadással,
E formátlan tömeg
Penészes dohával.
Vár a megszabadult szellem
Örök végtelensége ?
A szabad lélek nem senyved
A Valóságnak börtönében;
Az örök reményt ígéri
Egy ritka virág kelyhének
Harmatgyöngyszemében.

VAGYOK mindannyiótok szabadságáért,
szeretettel

Saint-Germain 
 
Mark. L. Prophet-Elizabeth Clare Prophet 

Nyomtatható verzió

Kapcsolat Igazi Beavatás Útja Angyalforrás Angyalszív Egész-Ség-Ház Kalandtúra